Λ. Ειρήνης 29, 48100, Πρέβεζα
Τ. 26820 28504-5
CU: 694 278 7060 
Cosmote: 697 681 3004